HUISREGELS BFF 2018

Bij betreding van het festivalterrein gaat u automatisch akkoord met onderstaande huisregels.

  • Bezoekers welke het evenemententerrein betreden dienen in het bezit te zijn van een geldig ID bewijs, deze moet op verzoek getoond kunnen worden.
  • Aan bezoekers onder de 18 jaar wordt geen alcohol geschonken. Bezoekers onder de 18 jaar die alcohol nuttigen wordt de toegang tot het evenemententerrein ontzegt.
  • Agressie, ongewenste intimiteiten, beledigende of discriminerende uitlatingen worden niet getolereerd en kan ontzegging tot het festivalterrein tot gevolg hebben.
  • De beveiligingsdienst kan het nodig achten u te visiteren. Geen medewerking betekent geen toegang.
  • De organisatie hanteert een zero-tolerance beleid op het in bezit hebben van wapens en/of drugs in enige vorm dan ook.
  • Bezoekers welke het festivalterrein betreden dienen ten allen tijde de instructies van personeel, organisatie en beveiliging op te volgen.
  • De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor schade, diefstal of eventueel letsel schade als gevolg van het bezoek van het evenemententerrein.
  • Eventuele schade die door de organisatie door uw toedoen wordt geleden zal op de veroorzaker worden verhaald.
  • Het dragen van voetbalshirts en clubuitingen is verboden